กิจกรรมเดินทางไกล อยู๋ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
ในวันที่ี่ 7-9 ม.ค. 2556
ณ ค่ายลูกเสื่อภูกระแต จังหวัดชัยภูมิพิธีเปิดกองลูกเสือ

เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

ถึงค่ายลูกเสือ จัดระเบียบแถว

เปิดกองลูกเสือ สงบนิ่ง

มาช่วยกางเต้นหน่อยค่ะ

เดินทางไกล เหนื่อยแต่ใจสู้

รับการทดสอบประจำฐาน

ตรวจกองลูกเสือ

ผจญภัย ฐานข้ามสะพาน

ข้ามให้ได้นะลูกเสื่อ

สามัคคีคือพลัง

ถึงลำบากแต่ก็สนุก

ขึ้นไปสู่จุดหมาย