โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร ทำบุญคล้ายวีนเกิดโรงเรียน
ในวันที่ 6 มิ.ย.2555
ณ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร